Skip to main content
| Nieuws

Total Benifit of Usership

Bij Plants as a Service betaalt de gebruiker voor het gebruik van een groene en gezonde werkomgeving, niet voor het bezit.

Het gebruiken van onze producten en dienstverlening levert waarde op, voordelen.  Uiteraard zorgen de planten voor een goede gezondheid en welzijn van medewerkers en de dienstverlening voor een totale ontzorging voor de gebruiker. Dit doen we onder andere door planten liefdevol te verzorgen, planten te doneren aan maatschappelijke organisaties en 100% plantgarantie te geven.

Minder tastbare, maar vaak minstens zo belangrijke voordelen zijn het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de gehele producten of het bijdragen aan productieve werkgelegenheid waarbij mensen met een handicap kans hebben op degelijk werk.  Zo kopen we gebruikte producten in en refurbishen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt producten om te kunnen hergebruiken.

Nog minder tastbaar, doch voor velen even belangrijk is het verzekeren van behoud, herstel en duurzaam gebruik van land en water ecosystemen. Dit doen we onder andere door gebruik van biologische voeding en bijvoorbeeld ook door te kiezen voor arbeidsintensieve processen in plaats van energie-intensieve processen.

Met Plants as a Service laten we graag de Total Benefit of Usership zien. Dit toont de positieve effecten van het gebruik van de planten, van de dienstverlening en bevat de directe en indirecte waarde.

Jan-Maarten Elias noemt (reeds 4 jaar geleden) de omslag van Total Cost of Ownership naar Total Benefit of Ownership het omdenken in circulariteit. Het gaat niet om de kosten van een systeem of product maar om de waarde voor de gebruiker. Ook Jordy van Osch van Chainable benoemt (3 jaar geleden) het belang van Total Benefits of Ownership en eigenlijk liever Total Benefit of Usership aangezien ook hun producten ter beschikking gesteld worden en voordelen heeft op de korte- en lange termijn.

Ik hoor graag hoe jij kijkt naar de totale levenscyclus van producten om zoveel mogelijk waarde te behouden en verspilling van grondstoffen te voorkomen.

Eigenaar Circular Green

Heb je vragen of wil je iets kwijt naar aanleiding van dit artikel?


Circular Green
Plants as a service