Skip to main content

Sociaal

We helpen mensen beter in de maatschappij te integreren, zorgen ervoor dat mensen zinvol werk hebben waar zij plezier aan beleven. We geven invulling aan social return middels betaald werk en we bieden stage en/of leerwerkplekken aan om te ervaren wat mogelijk is bij de wensen van de leerling.

We kiezen expliciet om zoveel mogelijk samen te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de buurt.

  • we zorgen voor een groene en gezonde werkomgeving,

  • we¬†geven liefdevolle verzorging aan de planten

  • we repareren en renoveren producten

  • we reinigen producten voor hergebruik

  • we recyclen restmaterialen

Veiligheid van alle mensen met wie we samenwerken staat voorop. Het is belangrijk dat mensen veilig zijn en voelen. We bieden werkzaamheden die de gezondheid bevorderen. Daarbij kijken we naar werkplezier en letten we op werkdruk en de hoeveelheid lichamelijke en geestelijke belasting. Bij de start van de samenwerking bespreken we en leggen we vast hoe we dit doen en elk kwartaal hebben we gesprekken om te bespreken wat goed gaat en wat beter kan.


Circular Green
Plants as a service