Skip to main content
| Nieuws

Stop fossiele subsidies

Stoppen met fossiele subsidies kan in Nederland, met groene herinvesteringen, de uitstoot met 7,5% omlaag brengen. Dit is gebaseerd op onderzoek van IISD, Oil Change International en Milieudefensie, en gaat er vanuit dat vrijgekomen geld ook meer geherinvesteerd wordt in duurzame oplossingen én vangnetten voor een goede transitie. 

Reeds in 1992 tijdens de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (Rio de Janeiro) is afgesproken om subsidies die niet in overeenstemming zijn met doelen voor duurzame ontwikkeling te verminderen of af te schaffen. De G20-landen hebben in 2009 afgesproken om milieubelastende inefficiënte subsidies op fossiele brandstoffen gefaseerd af te schaffen. Nederland heeft zich daarbij aangesloten. 

De brandbrief is inmiddels ondertekend door meer dan 230 organisaties. Onder andere pensioenfondsen ABP en PME, banken ASN en Triodos, vakbond FNV en energiebedrijven Fastned en Greenchoice en maatschappelijke organisaties als Natuurmonumenten, Milieudefensie en Cordaid steunen deze brandbrief. Zie voor de hele lijst: www.brandbriefaanhetkabinet.nl

Terwijl de hele samenleving bezig is met versnellen, trapt het kabinet met één voet krachtig op de rem – en vertraagt zo de transitie. Ook wij sluiten ons daarom vandaag aan bij de brandbrief: Stop Fossiele Subsidies

Steun jij ook? Teken de petitie: www.brandbriefaanhetkabinet.nl

Fossiele subsidies bestaan grotendeels uit belastingvoordelen, fiscale vrijstellingen en gunstige tarieven. Volgens WTO vallen belastingvoordelen onder de definitie van subsidies. Bij fossiele subsidies kan je denken aan:

    • Kerosine (of eigenlijk luchtvaartbrandstof)  is vrijgesteld van accijns
    • Raffinaderijvrijstelling: bedrijven die olie, benzine en diesel maken, hoeven geen belasting te betalen over de energie die zij gebruiken tijdens het productieproces.
    • Metaalproductie is vrijgesteld van energiebelasting, net als dat er een vrijstelling is voor het gebruik van kolen en gas bij elektriciteitsopwekking.
    • Door de degressieve energiebelasting, betalen grootverbruikers veel minder voor een kubieke meter gas dan kleine verbruikers. Ook dit is een fossiele subsidie. 
Eigenaar Circular Green

Heb je vragen of wil je iets kwijt naar aanleiding van dit artikel?


Circular Green
Plants as a service